Kim jesteśmy?Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina powstało w 1998r., zarejestrowane w 1999r., niedługo 20-lecie naszej działalności.
Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych piersi poprzez propagowanie wiedzy prozdrowotnej we wszystkich grupach wiekowych kobiet, w tym wśród dziewcząt klas ponadgimnazjalnych. Podnosimy wiedzę na temat wczesnego wykrywania i efektywnego leczenia nowotworów piersi, zarówno u zawodowych pracowników służby zdrowia, jak i wśród kobiet. Uczymy jednak technik samobadania piersi z wykorzystaniem modeli edukacyjnych zawierających nieprawidłowe zmiany.


Proponujemy szkolenia indywidualne i grupowe, np. w zakładach pracy, społecznościach lokalnych, placówkach oświatowych.


W naszej siedzibie będącej Punktem Konsultacyjnym oferujemy bezpłatnie palpacyjne badanie piersi, naukę samobadania oraz w cenach promocyjnych badania USG (również tarczycy).


Dysponując przenośnym aparatem ultrasonograficznym - po uprzednim uzgodnieniu - wykonujemy (również w cenach promocyjnych) badania USG piersi/tarczycy w terenie, np. w NZOZ, w gabinetach lekarzy rodzinnych, w zakładach pracy dysponujących gabinetami lekarskimi.

badania

Organizujemy i koordynujemy programy edukacyjne zlecone przez fundatorów, np. zakończony 5-letni program "Pomóż sobie sama". Stowarzyszenie od 2008r. pracuje w sieci "Gabinetów z Różową Wstążką", dzięki czemu dysponujemy profesjonalnymi materiałami edukacyjnymi dla naszych klientów i sami mamy możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach organizowanych kursów o wysokim standardzie "działania sieci koordynowane są przez Stowarzyszenie Amazonek Warszawa Centrum i stołeczny Instytut Onkologii).


Członkowie Stowarzyszenia, w tym wysoko wyspecjalizowani lekarze (onkolog, chirurg onkolog, ginekolog, endokrynolog i radiodiagnostyk) tworzą interdyscyplinarny zespół fachowców służący doradztwem i pomocą medyczną.


Od 2004.r Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000023386)Członkowie Stowarzyszeniadorozkiewicz zakrzewska
 

Pozostali członkowie

Alicja Mikołajczyk - edukatorka, położna

Barbara Bryks - pielęgniarka

Marek Ciura - mgr geografii

Barbara Matuszyk -lek. med. radiodiagnosta

Halina Pantol - pielęgniarka

Lucyna Polańska - lek.med.specj. med. rodzinnej, laryngolog

Piotr Polański - lek.med. specjalista medycyny rodzinnej, internista

Urszula Puskarz - lek. med. specjalista med. rodzinnej, internistka

Halina Sawicka - mgr ekonomii

Halina ZielińskaCzłonkowie honorowiJolanta Błaszczyk-Mnich - lek. med.onkolog, specjalista chemioterapiihenryk

Kalendarium Pro Feminy-         Sierpień 98 – Ewa Kwaśny, inicjatorka utworzenia Stowarzyszenia napisała  artykuł do Tygodnika Wałbrzyskiego. Stał się on pretekstem do zainteresowania innych możliwością uzyskania dotacji z amerykańskiej Fundacji Project Hope na propagowanie profilaktyki raka piersi
-         6.11.98 pierwsza konferencja (108 kobiet) – szkolenie lekarsko-pielęgniarskie dla Wałbrzyszanek, jeszcze Stowarzyszenia nie było
-         11.02.99 – po napisaniu listu do Project Hope i  opracowaniu projektu PRO FEMINA (projekt, znak graficzny, dobór zespołu wolontariuszy), uzyskaliśmy informację o finansowaniu naszego programu dodatkowo
-         23.02.99 – lekarze:  Elżbieta Gołąbek, Ewa Kwaśny i Andrzej Szymczyk odebrali pierwsze fantomy do nauki techniki samobadania oraz zapewnienie „przyznania” dotacji (której fizycznie nie było jak otrzymać- brak osobowości prawnej, konta itp.) w Warszawie
-         4.03.99 – odbyło się badanie palpacyjne kobiet (88 osób) przy okazji Dni Otwartych Avonu, przeprowadzaliśmy jednocześnie ankietę na temat wiedzy kobiet o profilaktyce, ich oczekiwań i informowaliśmy o projekcie
-         20.03.99 – zebranie założycielskie Stowarzyszenia
-         25.05.99 – rejestracja w KRS
-         11.06.99 – I Walne Zebranie Członków
-         14.06.99 – otwarcie Punktu Konsultacyjnego na terenie Szpitala Ginekologicznego W Wałbrzychu
-         16-18.09.99 udział w konferencji międzynarodowej w Podebradach (Czechy) dla zespołów europejskich koordynowanych przez Project Hope
-         styczeń 00 – nawiązanie współpracy z Panem Tomaszem Augustynem (ówczesny pracownik Wydziału Spraw Społecznych UW Powiatu Grodzkiego, później pracownik Kasy Chorych) – podwaliny pod opracowanie programu :”Pomóż sobie sama”
-         maj 00 – początek realizacji powyższego programu, utworzono liczne punkty edukacyjne i przeszkolono całą rzeszę edukatorek, jednocześnie z różnych źródeł finansowano badania mammograficzne – Ewa Kwaśny wspólnie z Panem Tomaszem Augustynem   opracowała a potem  koordynowała cały program
-         czerwiec 00 zakupiliśmy komputer i od tego czasu powstaje nasza unikatowa baza danych, która rozrasta się (obecnie ponad 13 tys. kobiet)
-         październik 00 otrzymujemy kolejny lokal w szpitalu ginekologicznym – to już trzecie pomieszczenie i jednocześnie wymóg opłacania czynszu, z czym mamy coraz większe problemy, dotacje amerykańskie były przewidziane na 2,5 roku, zespoły takie jak my przestały istnieć
-         maj 2001 – inauguracja kolejnej edycji programu „Pomóż sobie sama”
-         lato/jesień 01 -dodatkowo koordynowaliśmy ( i zapraszaliśmy na badania cytologiczne) program realizowany przez szpital ginekologiczny
-         9.09.01- duża impreza plenerowa promująca profilaktykę z okazji „Roczku OBI”
-         7.10.01- Różowa Niedziela w 18 uruchomionych Punktach Edukacyjnych – także w Masywie Śnieżnika
-         9.10.01 - opracowano program informacyjno-edukacyjny dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego dla Starostwa (przyjęty i zrealizowany)
-         10.01- koordynowaliśmy badania w mammobusie w Kotlinie Kłodzkiej
-         01-06.02 zrealizowano program profilaktyki nowotworów piersi dla uczennic ostatnich klas szkół średnich powiatu wałbrzyskiego (sponsorowany przez Starostwo Powiatowe) – na kanwie naszego pomysłu powstał ogólnopolski program edukacyjny dla szkół średnich „Różowa wstążeczka” lansowany przez Panią Labudę ówczesnego szefa kancelarii Prezydenta RP
-         7.10.02 odbył się I Wałbrzyski Marsz Nadziei we współpracy z Amazonkami i niektórymi posłankami
-         od 10.02 jeszcze nieoficjalnie korzystaliśmy z pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego na Piaskowej Górze, problemy lokalowe mieliśmy od momentu, w którym skończyło się finansowanie z Project Hope, dodatkowo powstanie NFZ w miejsce Kas Chorych gwałtownie spowodowało niedofinansowanie i niemal zawieszenie planowanego na 5 lat programu „Pomóż sobie sama”. Poza niewielkimi pieniędzmi na mammografię dla Wałbrzyszanek, żadna gmina nie współfinansowała już badań, a pieniądze z Ministerstwa były lokowane poza organizacjami pozarządowymi. Z tego powodu nadal nie mamy dostępu do skierowań na badania profilaktyczne a korzystają z nich corocznie te same, sprytniejsze i „lepiej zorganizowane” osoby.
-         luty 03 – oficjalnie zajmujemy pomieszczenia w szpitalu Sokołowskiego w Wałbrzychu, wydawało się, że uda się utworzyć NZOZ, który będzie mógł zawierać umowy z NFZ i zarabiać na utrzymanie i działalność edukacyjną, ale kiedy po perturbacjach z Sanepidem uzyskaliśmy taką zgodę, dyrektor Szełemej przeznaczył dla nas inne pomieszczenie, które nie spełniało już wymogów sanitarnych dla ZOZ-ów
-         23.04.03 -odbyła się I Wałbrzyska Konferencja Onkologiczna, na której wspomniano o naszej działalności
-         10.10.03- przemaszerował II Wałbrzyski Marsz Nadziei, po nim w mammobusie były wykonywane badania. Aktywność posłów lokalnych wzrastała im bliżej wyborów, mammobus pojawiał się na wsi bez uprzedzenia, badania wykonywano „z łapanki”, nikt ich nie koordynował, kobiety po otrzymaniu wyniku były kompletnie zdezorientowane.
-         11 i 12.03 -przeszkolono grupę realizatorek szkolnego programu edukacyjnego w ramach Różowej Wstążeczki (pielęgniarki szkolne, nauczycielki biologii)
-         grudzień 03 – finalizowanie starań o kredyt na aparat USG – przenośny, który stał się źródłem jedynej możliwości finansowania Stowarzyszenia, otrzymaliśmy również niewielkie darowizny z różnych źródeł, często prywatnych i zaprzyjaźnionych.
-         01.04 -kontynuujemy udział w realizacji programu Różowa Wstążka dla szkół
-         29.06.04 IV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia –uchwalono zmiany w treści Statutu wymagane dla organizacji chcących stać się Organizacjami Pożytku Publicznego
-         16.10.04 III Wałbrzyski Marsz Nadziei i kolejna akcja mammobusowo-mammograficzna
-         7.12.04 -staliśmy się Organizacją Pożytku Publicznego, borykamy się z problemami finansowymi, ale działamy
-         8.03.05 -odchodzi pierwsza i dotąd jedyna pracownica biura Jadwiga Krupa, pielęgniarka, w czasie pracy u nas uzyskała tytuł mgr-a socjologii, nie wytrzymała problemów finansowych, nowym pracownikiem a właściwie wolontariuszką została emerytowana położna Alicja Mikołajczyk
-         09-12.05 -wykonywaliśmy badania USG w ramach programu „Twoje I-sze USG „ finansowanego przez warszawskie Amazonki (z pieniędzy Avonu), dzięki temu programowi spłaciliśmy długi płacowe Pani Krupie, ale nic więcej nie zostało.
-         19.11.05 zamiast kolejnego Marszu Nadziei – Różowa Sobota w listopadzie (nie było wyborów, nie było zainteresowania władz), wykonywaliśmy badania w cenach promocyjnych, uczyliśmy samobadania piersi, przyjmowały nieodpłatnie współpracujące z nami lekarki – specjalistki onkologii – Jola Mnich i Ania Sokołowska, konsultował chirurg onkolog – Henryk Maciąg
-         wiosna 06 –zakupiliśmy printer do wykonywania zdjęć badanych USG narządów, kupiliśmy również nową drukarkę
-         lipiec/sierpień 2006- uzyskaliśmy propozycję przeniesienia się do innego pomieszczenia  w szpitalu Sokołowskiego 2006-2007 bez wzlotów, wykonujemy swoje codzienne obowiązki edukacyjno-diagnostyczne, współpracujemy ze szkołami, pracodawcami, przychodniami lek. rodzinnych, nie mamy żadnego dojścia do realizowanych przez szpital badań profilaktycznych, szara codzienność wiąże się z ciągłym zabieganiem o pieniądze na utrzymanie.
-         Jesień 2007 – Prezes Stowarzyszenia Ewa Kwaśny, za kierowanie działaniami Stowarzyszenia, otrzymała  nagrodę Zamku Książ w kategorii społecznika
- wiosna 2008 - "posiedliśmy" status "Gabinetu z Różową Wstążką", dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do finansowania programów profilaktycznych przez Avon za pośrednictwem Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum 10.2008 -akcja "Sobota w Gabinecie z Różową Wstążką" przebadaliśmy 55 kobiet kwiecień -październik 2009 w ramach programu finansowanego przez Prezydenta Wałbrzycha- realizujemy program edukacyjny (jako podwykonawca  w tym zakresie-szerszy program obejmujący także badania mammograficzne i USG mieszkanek realizował Szpital Sokołowskiego) ) dla dziewcząt ze szkól ponadgimnazjalnych, skorzystaliśmy z nawiązanej już wcześniej współpracy z przeszkolonymi przez nas pielęgniarkami szkolnymi. Ogółem przeszkolono 639 uczennic. 19.05.2009 -odbyło się VI Walne Zebranie Członków 30.10.2009- na ulice Wałbrzycha powrócił lokalny Różowy Marsz Nadziei pod hasłem "Bądź dla siebie najważniejsza". w czerwcu i od 10-11.2009 odbyła się kolejna akcja w ramach Gabinetów z Różową Wstążką - przebadano łącznie 100 kobiet 06-07.2010 ponownie w akcji jw - przebadaliśmy 80 Pań 09.2010 wzięliśmy udział w Pikniku organizacji pozarządowych 10.2010 opracowaliśmy program "Jak wszyscy to wszyscy" , który miał być skierowany do kobiet niewidomych, niesłyszących i bezrobotnych (naturalnie w zakresie edukacji-nauki samobadania jak i badań USG). Staraliśmy się o dotację z Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet, która rozpisała konkurs, niestety nie znaleźliśmy się w gronie beneficjantów 10.2010 czynnie uczestniczyliśmy w Marszu Różowym 04-11.2010 ponownie byliśmy podwykonawcami edukującymi uczennice ze szkól ponadgimnazjalnych Wałbrzycha
01.12 Katarzyna Budzis początkowo w barwach Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych, później już samodzielnie,  zainicjowała akcję zbierania nakrętek od butelek, z ich sprzedaży do dzisiaj mamy drobny dochód na cele statutowe a przy tym przyczyniamy się  trochę do sortowania śmieci
03.12 wykiełkował pomysł redagowania i wydawania Kalendarza Pro Feminy, przygotowany na 2013r. był jego I-sza edycją
03.12 na zaproszenie Poseł na Sejm Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej i Radnej RM Wałbrzycha współuczestniczyliśmy przez pierwsze daw lata w przedsięwzięciu Kobieta Fit-cyklu wakacyjnych spotkań w plenerze, przeznaczonych dla kobiet i łączących aktywność ruchową z podnoszeniem wiedzy prozdrowotnej i troską o realizację własnych potrzeb. Później Kobieta Fit została odrębną organizacją....
06.12 z radością - jako, że jestem mieszkanką tego kurortu- uczestniczyliśmy z naszym stoiskiem i ofertą w Dniach Szczawna Zdroju
15.07.12 z kolei zostaliśmy zaproszeni na Piknik Integracyjny Toyoty, przeszkoliliśmy bezpośrednio 25 pań i wylosowaliśmy dla tyluż - bezpłatne USG piersi.
08.12 znaleźliśmy się w grupie placówek, którym powierzono wykonywanie badan USG czytelniczkom Twojego Stylu, na podstawie bonów zamieszczonych  w tym piśmie
26.10.12 odbyła się  (z naszym udziałem) konferencja dla kobiet w cyklu Bądź dla siebie Najważniejsza sygnowana jako część projektu KOBIETA FIT
Na tym spotkaniu, wszystkim wychodzącym rozdawaliśmy nasz premierowy kalendarz na 2013 rok.Sponsorami /partnerami tego kalendarza byli: z Wałbrzycha- ALBA, Szkoła Fundacji SGMK , Apteka Familia, Brafitteria, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Gabinet Kosmetologii Naturalne Piękno A. Grabowskiej, Szpital Ginekologiczno -Położniczy im. Biernackiego, Toyota Motors Manufakturing Poland, Centrum Dietetyki Naturhous, Salon samochodowy TOYOTA A. Ponczyńskiej, WZK Victoria i Blue Velvet R.Dymnickiej ze Świdnicy oraz Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
2012 w akcjach szkoleń w szkołach ponadgimnazjalnych przeszkolono 197 uczennic .